Köpkontrakt för nätbutiken på worldofbarista.com


Köpvillkor / avtal
För konsument gäller reglerna i konsumentlagen och distansavtalslagen för köp i denna webbbutik. Avtalet har ingåtts då World of Barista skickat en bekräftelse på att beställningen accepterats. Observera att en bekräftelse på att betalningen mottagits skickas automatiskt direkt efter köp, och inte ska anses som en bekräftelse av avtalets ingående.

Betalning

Kortbetalning
Kortbetalning (Visa och MasterCard) vid beställning på nätet är skyddad av TellusPay. Kortnumret skickas genom krypterad förbindelse direkt till banken. Vid retur av varor köpta med kort kommer vi att kreditera kortet. Observera att vi på World of Barista aldrig har möjlighet att se ert kortnummer.

Postförskott
Vid postförskott tillkommer postens avgifter. För ej uthämtade postförskott debiteras 175 kr.

Förskottsfaktura
Vid förskottsfaktura skickar vi ett e-mail med en faktura (pdf) som betalningsunderlag, du betalar sedan via bankgiro och när vi ser betalningen på vårt konto skickas varorna till dig.

Faktura (endast företagskunder)
Efter sedvanlig kreditprövning och kreditbeslut lämnar vi 30 dagars kredit. Fakturaavgift (40:- inkl moms) tillkommer vid fakturering understigande 995:- inkl moms.

Återtagandeförbehåll vid fakturabetalning till företagskunder
World of Barista förbehåller sig rätt att återtaga försålda varor till dess att full betalning erhållits. Vid fakturaköp och annan betalning i efterskott kan så ske när betalning inte erhållits och fakturan förfallit till betalning.

Betalningspåminnelse
Betalas inte fakturan i tid kan World of Barista skicka en betalningspåminnelse och påföra påminnelseavgift om 100 kr utöver ränta på fordran. Betalar inte köparen trots detta, eller väljer World of Barista att inte skicka någon påminnelse kan ärendet överlämnas till inkasso varpå köparen får erlägga avgift för inkassokostnaden. Dröjsmålsränta tillkommer med 8% plus diskonto räknat från fakturans förfallodag

Priser
Priserna som är angivna på hemsidan är inklusive moms om ej annat anges.
Leverans sker så snabbt som möjligt och preliminärt leveransdatum lämnas i samband med bekräftelsen. I det fall vara returneras med åberopande av ångerrätt förbehåller sig World of Barista rätten att göra avdrag för den faktiska fraktkostnaden. I det fall varan var felaktig och reklamation i enlighet med konsumentköpslagens regler skett står World of Barista för denna fraktkostnad.

Frakt
Frakt: För order är  fraktkostnaden 95:- inom Sverige.
Frakt för espressomaskiner över 10 kg så tillkommer aktuell fraktkostnad mot faktura.
vi kontaktar dig för att meddela vad frakten kommer att kosta. 

Omyndig
I det fall beställaren är omyndig ska målsmans tillstånd inhämtas.

Reklamation
Reklamation enligt konsumentköpslagens regler ska ske inom 10 dagar.

Garanti
Maskinerna kommer med fabriksgaranti från respektive tillverkare.
Vid eventuella fel skall kund alltid vända sig till oss på World of Barista, vid eventuell service på annan
ort eller företag så upphävs World of baristas ansvar då vi ej kan garantera att service gjorts korrekt.
Se även ytterligare information på vår servicesida.

Ångerrätt
Ångerrätt enligt distansavtalslagen kan medföra rätt att ångra köp inom 14 dagar eller senast 7 dagar efter mottagandet. Kontakta oss så vi kan se om du uppfyller förutsättningarna som krävs för ångerrätt, i vilket fall vi ger dig de uppgifter du behöver för att unyttja dig av denna. Retur sker på kundens bekostnad och ångerrätten innebär ingen rätt för ersättning för transportkostnader, varför avdrag för dessa kommer göras.

Tryckfel m.m.
World of Barista reserverar sig för eventuella tryckfel, brister i information samt felaktiga specifikationer på denna hemsida. Notera även att bilderna är att anse som vägledande information och att deras proportioner sinsemellan inte stämmer.

Force majeure
I det fall oförutsedda händelser såsom naturkatastrofer, krig, beslut av myndighet, större prisförändringar, utebliven leverans från underleverantör, stridsåtgärder på arbetsmarknaden samt med dessa jämförbar händelse som ligger utanför vår kontroll och inte skäligen kunnat förutses vid ingåendet av avtalet och försvårar eller omöjliggör fullgörande från vår sida, leder till att World of Barista befrias från fullgörande av avtalet i de delar som påverkas av nämnda omständigheter.

F-skattsedel finnes.
World of Barista  / Primafila
Upplandsgatan 16
113 60 STOCKHOLM
Org# 969721-2752
Tel: 0739-575857

Worldofbarista.com är Caffe Del Doge & Pastiglie Leone återförsäljare.

 


Kaffe- & tillbehör leverantör sedan 2006. World of Barista har sitt säte i Upplandsgatan 16, 113 60 Stockholm. Org.no 969721-2752. Företaget innehar F-skatt. Est 2006.

Kontakt oss på :info@worldofbarista.com